SWV GO

Complete nieuwe huisstijl voor SWV GO

Voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO 20.02) hebben we een compleet nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een nieuw logo, nieuw kleurgebruik en nieuwe communicatie uitingen. Een totale rebranding van de oude, harde, kille uitstraling, naar een open vriendelijk en toegankelijke uitstraling.

GO GO GO!