NHL Stenden

NHL Stenden vroeg ons om een mooi rapport

Voor de afdeling Ecno van NHL Stenden verzorgden we de opmaak van hun zelfevaluatie rapport. Het ECNO verzorgt bij- en nascholing aan onderwijsprofessionals. Hun doel is om het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Wij mochten met onze vormgeving ons steentje bijdragen en dat heeft een mooi rapport opgeleverd. Wij vinden hem cum laude geslaagd.